• 201. Maguro

  CHF 7.00
 • 202. Sake

  CHF 6.00
 • 203. Suzuki

  CHF 7.00
 • 204. Ebi

  CHF 6.00
 • 205. Amaebi

  CHF 6.00
 • 206. Unagi

  CHF 8.00
 • 207. Saba

  CHF 7.00
 • 208. Mongo Ika

  CHF 6.00
 • 209. Tako

  CHF 6.00
 • 210. Hotategai

  CHF 8.00
 • 211. Hokkigai

  CHF 8.00
 • 212. Tamago

  CHF 5.00
 • 213. Ikura

  CHF 8.00
 • 214. Tobiko

  CHF 6.00
 • 215. Inari

  CHF 5.00